1A

Moderne wetenschappen

 

 

BASISVORMING

28

AV LEVENSBESCHOUWING

2

AV LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

AV AARDRIJKSKUNDE

2

AV ENGELS

2

AV FRANS

4

AV GESCHIEDENIS

1

AV MUZIKALE OPV

1

AV NATUURWETENSCHAPPEN

1

AV NEDERLANDS

5

AV PLASTISCHE OPV

1

AV WISKUNDE

5

TV TECHNIEK

2

 

 

KEUZE

4

AV SEMINARIE - TECHNIEK

2

AV SEMINARIE - WETENSCHAPPEN

2

 

 

UREN PER WEEK

32


2A

Moderne wetenschappen

 

 

BASISVORMING

26

AV LEVENSBESCHOUWING

2

AV LICHAMELIJKE OPVOEDING

2

AV AARDRIJKSKUNDE

1

AV ENGELS

2

AV FRANS

3

AV GESCHIEDENIS

2

AV NATUURWETENSCHAPPEN

2

AV NEDERLANDS

5

AV PLASTISCHE OPV

1

AV WISKUNDE

4

TV TECHNIEK

2

 

 

BASISOPTIE

4

AV ECONOMIE

2

AV WW Natuurwetenschappen

2

 

 

COMPLEMENTAIR

2

AV SEMINARIE - TECHNIEK

2

 

 

UREN PER WEEK

32