Maatschappij en Welzijn

Leerlingenprofiel

 

Een leerling uit de studierichting maatschappij en welzijn:

- is gefascineerd door zijn/haar eigen (gezondheids)gedrag en dat van anderen;

- is gefascineerd door de levensloopfasen van de mens; 

- is geïnteresseerd in het theoretisch kader achter behoeften van kinderen en volwassenen;

- is geïnteresseerd in de invloed van opvoedingssituaties op het gedrag van mensen; 

- wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gezondheidsondersteunende activiteiten;

- wil inzicht verwerven in het theoretisch kader achter het uitvoeren van huishoudelijke en logistieke taken;

- wil inzicht verwerven in de theoretische onderbouwing van gevarieerde vrije tijd;

- is bereid om zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen en volwassenen.


Overgang naar de derde graad


Gezondheidszorg

Opvoeding en begeleiding


Vervolgopleidingen na de derde graad 


Opleiding derde graad

Vervolgopleidingen

Gezondheidszorg


Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie))


Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Onderwijs


Opvoeding en begeleiding


Gezondheidszorg (m.u.v. Biomedische laboratoriumtechnologie


Gecombineerde studiegebieden (Pedagogie van het jonge kind), Onderwijs, Sociaal-agogisch werk