Decoratie en schilderwerken


Een leerling uit de studierichting Decoratie en schilderwerken:


• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
• is geïnteresseerd in het maken van eigen ontwerpen en tekeningen en heeft hiervoor de nodige
vaardigheden op vlak van onder meer ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;
• is bereid om (eigen) ontwerpen te realiseren;
• is geïnteresseerd in specifieke ICT-toepassingen met betrekking tot decoratie en schilderwerken;
• is bereid om competenties aan te leren nodig voor het uitvoeren van decoratie en schilderwerken.Elektrische installaties


Een leerling uit de studierichting Elektrische installaties:


• is geïnteresseerd in residentiële, tertiaire en industriële elektriciteit;
• is bereid om de evolutie van nieuwe technieken in woningen bij te houden;
• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
• is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;
• is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.Preventief onderhoud en machines


Een leerling uit de studierichting Preventief onderhoud machines en installaties:


• is geïnteresseerd in het uitvoeren van preventieve onderhoudsacties;
• wil acties ondernemen om de duurzaamheid van machines te waarborgen;
• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
• is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;
• is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.


Ruwbouw


Een leerling uit de studierichting Ruwbouw:


• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
• is geïnteresseerd in ontwerpen en tekenen van bouwkundige plannen en heeft hiervoor de nodige
vaardigheden op vlak van ruimtelijk inzicht en zin voor nauwkeurigheid;
• is bereid om eigen ontwerpen te realiseren;
• is geïnteresseerd in bouwgerelateerde ICT-toepassingen;
• is bereid om competenties aan te leren die nodig zijn voor het realiseren van bouwconstructies.Onthaal, organisatie en sales


Een leerling uit de studierichting Onthaal, Organisatie en Sales:


• is bereid sociale en communicatieve vaardigheden te hanteren in functie van het klantgericht
handelen;
• is bereid om basisvaardigheden Duits, Engels en Frans te verwerven met het oog op het klantgericht
handelen;
• is bereid zich te verdiepen in productkennis in functie van het klantgericht handelen;
• is bereid om een aantal ondersteunende taken zoals aanvullen, onderhoud van de winkelruimte en
presenteren uit te voeren;
• is bereid om een beperkt aantal administratieve taken uit te voeren;
• heeft interesse in functionele ICT-vaardigheden.


Basiszorg en ondersteuning


Een leerling uit de studierichting Basiszorg en ondersteuning: 


 wil graag de distributie doen van allerhande materialen;
 is bereid principes ter preventie van infectie en besmetting toe te passen;
 is geïnteresseerd in het uitvoeren van eenvoudige sterilisatietechnieken;
 wil effectief zorg dragen voor het dagelijks onderhoud en de schoonmaak van de woon‐, leef‐ en
speelomgeving,
 is bereid het huishoudelijk en of zorggerelateerd afval volgens de richtlijnen te verwijderen;
 wil effectief zorg dragen voor kledij en textiel;
 wil effectief maaltijden bereiden en zorg dragen voor het maaltijdgebeuren;
 is bereid eenvoudige administratieve taken uit te voeren;
 is gericht op het herkennen van de behoeften van cliënten en de basiszorg en ‐ondersteuning hierop
af te stemmen;
 wil cliënten ondersteunen bij verplaatsingen;
 is geïnteresseerd in het uitvoeren van afgebakende zorgtaken bij cliënten conform het zorgplan;
 is geïnteresseerd in het organiseren van ontspannings‐ en vrijetijdsactiviteiten in 1‐1 situaties;
 is bereid sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden te hanteren in functie van het
ondersteunen en verzorgen van cliënten.