Humane wetenschappen


Leerlingenprofiel


 Een leerling uit de studierichting Humane wetenschappen:
• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot mens en samenleving in tijd en ruimte;
• is geïnteresseerd in het eigen gedrag en dat van anderen;
• is bereid de eigen communicatieve vaardigheden aan te scherpen;
• verkent mogelijkheden tot maatschappelijk engagement;
• wil nadenken over essentiële levensvragen;
• is breed geïnteresseerd in kunst en cultuur;
• gaat kritisch om met informatie en maatschappelijke verschijnselen;
• is geboeid door de actualiteit.


Vervolgopleidingen

Wetenschappen-Wiskunde


Een leerling uit de studierichting Wetenschappen-Wiskunde:


• is nieuwsgierig naar vraagstukken met betrekking tot de levende en niet-levende materie en energie;
• is geïnteresseerd in de diepere wiskundig-wetenschappelijke verklaring van fenomenen, processen of
maatschappelijke aspecten;
• vindt exacte vakken leuk;
• is een doorzetter die aanleg en interesse heeft voor wiskunde en wetenschappen;
• lost graag complexe problemen op;
• is niet bang van abstracte theorie;
• houdt van analyseren en logisch denken;
• is nieuwsgierig en kritisch ingesteld;
• neemt graag een onderzoekende houding aan;
• houdt van een proefondervindelijk insteek.


Vervolgopleidingen