Elektromechanische Technieken


Leerlingenprofiel


Een leerling uit de studierichting Elektromechanische technieken:


• is geïnteresseerd in preventieve en correctieve onderhoudsacties;
• wil nauwkeurige en efficiënte onderhoudsacties plannen;
• is geboeid door oplossingen om de duurzaamheid van machines te waarborgen;
• is nieuwsgierig naar technologische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken;
• is getriggerd om zelf oplossingen te ontwerpen;
• is bereid om deze eigen ontwerpen te realiseren.


Vervolgopleidingen


Opvoeding en begeleiding


Leerlingenprofiel


Een leerling uit de studierichting Opvoeding en begeleiding:
• wil inzicht verwerven in de wetenschappelijke onderbouwing van gezondheidsbevorderende
strategieën;
• is gefascineerd door de ontwikkelingspsychologische domeinen binnen de verschillende
levensloopfasen van de mens;
• wil inzicht verwerven in domeinspecifieke wetgeving en deontologische aspecten eigen aan de
professionele gedragscode;
• wil inzicht verwerven in ethiek, ethische visies en begrippen;
• is geïnteresseerd in pedagogische modellen en (ortho)pedagogische kaders;
• is gericht op het herkennen en inspelen op sociaal-emotionele behoeften van kinderen;
• is gericht op het stimuleren van elk kind in zijn ontwikkeling, daarbij uitgaand van hun talenten en
ondernemingszin;
• is bereid eet-, rust- en bewegingsmomenten voor kinderen te organiseren;
• is bereid kinderen te verzorgen, in functie van hun noden en behoeften;
• is gericht op preventie van infectie, besmetting en ziekte;
• wil inzicht verwerven in het organiseren van activiteiten en een gevarieerde vrije tijd voor kinderen;
• is bereid zich te verdiepen in sociale, communicatieve en (ped)agogische vaardigheden in functie van
het ondersteunen, verzorgen en begeleiden van kinderen.


Vervolgopleidingen